12.02.2013

Lekarski pregledi i overa takmičarskih knjižica za prolećnu sezonu 2012/2013.

U skladu sa Propozicijama za prvenstvo liga na teritoriji FSB za takmičarsku 2012/2013. godinu član 60 i Propozicijama za prvenstvo liga mlađih kategorija na teritoriji FSB za takmičarsku sezonu 2012/2013 čl. 64 svaki igrač mora imati ubeležen dokaz o izvršenom lekarskom pregledu.

- Lekarske preglede i overe takmičarskih knjižica obavljaju ordinacije i zdravstvene ustanove koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.

- Za preglede na terenu važe isti uslovi u pogledu kadra, prostora i opreme.

- Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Savezu na uvid:

a) Rešenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

b) Potvrdu o statusu lekara specijaliste koji obavlja preglede u okviru zdravstvene ustanove (mora biti prijavljen).

c) Otisak pečata Ustanove i faksimila lekara se deponuju u Savezu.

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU FSB

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

Одложени састанци у Зонској БИП лиги Београда

Састанци делегата, судија и  представника клубова у Зонској БИП лиги Београда који су требали да се одрже у четвртак 27. октобра 2011. године одложени су за седам дана и одржаће се у четвртак 3. новембра 2011. према веч утврђеној сатници:

17:00 часова – делегати

17:30 часова – судије

18:00 часова – представници клубова.