26.12.2019

Konkurs za finansiranje rada sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u mlađim uzrasnim kategorijama

          Na osnovu zvaničnog dopisa Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda XX-02 Broj: 66.2-239/16 a u vezi Unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta (olimpijski sportovi i olimpijske discipline) sa teritorije grada Beograda i podsticaja zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i na osnovu Pravilnika o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama koji je usvojio Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Beograda na sednici održanoj dana 19.11.2018. godine, Fudbalski savez Beograda objavljuje

K O N K U R S

ZA FINANSIRANJE RADA SPORTSKIH STRUČNJAKA (FUDBALSKIH TRENERA)

KOJI OSTVARUJU IZUZETNE REZULTATE U MLAĐIM UZRASNIM KATEGORIJAMA

Fudbalski savez Beograda primenjujući Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama i na osnovu članova 1, 3 (stav II), 4,  5. i 8. pozivaju sportske stručnjake (fudbalske trenere) da se jave na ovaj Konkurs ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 •  da sportski stručnjak poseduje važeću dozvolu za rad za predmetnu uzrasnu kategoriju izdatu od strane Fudbalskog saveza Srbije ili Fudbalskog saveza Beograda, a na osnovu odgovarajuće i validne trenerske UEFA/FSS „A“, ”B” ili nacionalne „A“, "B" i "C" diplome;
 • da je sportski stručnjak najmanje 6 (šest) godina angažovan u fudbalskom sportu, a poslednje 3 (tri) godine angažovan u klubu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama;
 • da poseduje državljanstvo Republike Srbije;
 • da se adresa prebivališta sportskog stručnjaka nalazi na teritoriji grada Beograda;
 • da sportski stručnjak nije dobitnik nacionalnog sportskog priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja;
 • da sportski stručnjak ne prima sredstva po istom osnovu na republičkom nivou;
 • da sportski stručnjak nije angažovan kao trener seniorske ekipe u poslednje 3 (tri) godine;
 • da sportski stručnjak nema drugi finansijski ugovor. izvan kluba.
 • da sportski stručnjak nije zakonski zastupnik kluba, direktor, predsednik ili sekretar kluba;
 • da klub ima sve selekcije (seniore i mlađe uzrasne kategorije);
 • da sportski stručnjak na bilo koji način (novčano ili vremenski) nije kažnjavan od strane disciplinskih organa u takmičenjima Fudbalskog saveza Beograda ili Fudbalskog saveza Srbije, da nije pod suspenzijom ili kažnjavan od strane međunarodnih fudbalskih organizacija (FIFA i UEFA);
 • da se protiv sportskog stručnjaka ne vodi istražni krivični postupak pred redovnim sudovima i da nije ranije bio kažnjavan ili osuđivan;
 • da sportski stručnjak nije u stalnom radnom odnosu izvan fudbala;
 • da je klub član Fudbalskog saveza Beograda, a sportski stručnjak član Organizacije fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda (OFT FSB);
 • da sportski stručnjak redovno izvršava obaveze prema Organizaciji fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda (redovno izmirivanje članarina), da je izvršio obavezan sistematski lekarski pregled i da je ispunio prisustvo na obaveznim (uslovnim) stručnim seminarima koji su  propisani Pravilnikom o stručno pedagoškom radu FSS.

Prijave na ovaj Konkurs primaće se od 26.12.2019. do 30.12.2019. godine u 12 časova, kada će konkurs biti zaključen.

Prijave, čitko popunjene, kandidati uz CV i prikupljenu dokumentaciju treba da dostave lično u Fudbalski savez Beograda (Deligradska 27/III) svakog radnog dana od 8 do 12 časova u periodu trajanja Konkursa.

Po završetku Konkursa Komisja će postupajući po članu 8. Pravilnika o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama utvrditi listu od tri (3) kandidata muškaraca trenera i jednog (1) kandidata žena trenera koju će dostaviti Sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda.

U Beogradu, 25.12.2019. godine

                                                                                FUDBALSKI SAVEZ BEOGRADA

  

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!