12.02.2013

Lekarski pregledi i overa takmičarskih knjižica za prolećnu sezonu 2012/2013.

U skladu sa Propozicijama za prvenstvo liga na teritoriji FSB za takmičarsku 2012/2013. godinu član 60 i Propozicijama za prvenstvo liga mlađih kategorija na teritoriji FSB za takmičarsku sezonu 2012/2013 čl. 64 svaki igrač mora imati ubeležen dokaz o izvršenom lekarskom pregledu.

- Lekarske preglede i overe takmičarskih knjižica obavljaju ordinacije i zdravstvene ustanove koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.

- Za preglede na terenu važe isti uslovi u pogledu kadra, prostora i opreme.

- Dokumentacija koju je potrebno dostaviti Savezu na uvid:

a) Rešenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

b) Potvrdu o statusu lekara specijaliste koji obavlja preglede u okviru zdravstvene ustanove (mora biti prijavljen).

c) Otisak pečata Ustanove i faksimila lekara se deponuju u Savezu.

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU FSB

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!