13.12.2018

VAŽNO! ODLUKA O PREREGISTRACIJI IGRAČA

Na osnovu odluke Odbora za hitna pitanja FS Srbije na sednici održanoj 11.12.2018. godine, Izvršni odbor FS Beograda na svojoj sednici održanoj 12.12.2018. godine, doneo je

                                                     O  D  L  U  K  U

O PREREGISTRACIJI IGRAČA

1.  U cilju sređivanja evidencije registrovanih igrača Fudbalskog saveza Beograda

      i uvođenja jedinstvene baze podataka, Komisija za registraciju klubova i igrača

      ovog Saveza vršiće preregistraciju igrača u periodu od 17.12.2018. godine do

      11.01.2019. godine.

2.   Klubovi odlučuju sa kojim igračima žele da produže članstvo i za njih predaju

      dokumentaciju za preregistraciju, a obavezno se preregistruju igrači pod

      ugovorom (profesionalni i stipendisti) kao i igrači koji su ustupljeni duže od

      zimskog registracionog perioda 2019. godine. 

3.  Imena i prezimena preregistrovanih igrača biće objavljena u Službenom

       glasniku Fudbalskog saveza Srbije ''Fudbal''.

 

Na osnovu ove Odluke potrebno je da se pridržavate seledećeg

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANjE PRIJAVA ZA REGISTRACIJU I TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU IGRAČA (PLAVA I BELA)

Podatke sa prve strane prijave za registraciju igrača (plava i bela) prepisati sa starih    prijava. Broj registracije ne upisivati.

Na poleđini prijave za registraciju igrača (plava i bela) na postojeći član dodati -33 (na primer 30/1-33), datume prava nastupa na prijateljskim odnosno prvenstvenim utakmicama prepisati, a datum sednice ne popunjavati.

Fotografiju (ne stariju od 6 meseci) priložiti na plavoj prijavi.

TAKMIČARSKA LEGITIMACIJA

Popuniti podatke na strani br. 3.

Na strani br. 5 (PRIMLJEN ZA ČLANA FUDBALSKOG KLUBA) prepisati podatke iz stare legitimacije.

U rubrici ''Područje  Beograda'' ne popunjavati datum sednice i broj registracije.

Na postojeći član dodati -33, a datume prava nastupa na prijateljskim i prvenstvenim utakmicama prepisati.

Broj registracije ne upisivati.

                                                        KOMISIJA FSB ZA REIGSTRACIJU IGRAČA

 

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!