Dokumenti

AKTI FSB:

  1. Statut Fudbalskog saveza Beograda

  2. Poslovnik o radu Skupštine Fudbalskog saveza Beograda

  3. Rešenje Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije o upisu u

      Registar sportskih organizacija    

  4. Rešenje o upisu u Agenciju za privredne registre (APR)

  5. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja

  6. Pravilinik o bezbednosti i sigurnosti Fudbalskog saveza Beograda

  7. Pravilnik o radu Arbitražnog suda Fudbalskog saveza Beograda

  8. Odluka o troškovima i naknadama u postupcima pred stalnim Arbitražnim

      sudom Fudbalskog saveza Beograda

  9. Pravilnik o standardizaciji terena i igrališta Fudbalskog saveza Beograda

10. Pravilnik o prevenciji i sprečavanju nameštanja utakmica

11. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

12. Preporuka opštinskim fudbalksim savezima, klubovima i svim ostalim

       članovima FSB o poštovanju nezavisnosti i političke neutralnosti

       fudbalskih organizacija

13. Cenovnik sudijskih i delegatskih taksi na utakmicama u ligama FS Beograda

14. Cenovnik SC FS Beograda na Adi Ciganliji

15  Cenovnik taksi utvrđenih propisima FS Srbije

16. Pravilnik o prijavi prijateljskih utakmica i turnira

17. Ugovor o donaciji

PROPOZICIJE:

1. Propozicije takmičenje za prvenstvo Srpske lige za takmičarsku sezonu 2022/2023 

2. Propozicije za prvenstvo Zonske lige Beograda, Prve beogradske lige, Međuopštinskih i Opštinskih liga na teritoriji FSB za takmičarsku sezonu 2022/2023

  3. Uputstvo za odigravanje utakmica doigravanja - "baraža" nakon završetka takmičarske sezone 2022/2023

  4. Propozicije za prvenstvo liga mlađih kategorija na teritoriji FSB za sezonu 2022/2023

  5. Propozicije za prvenstvo i kup Treće futsal lige - grupa "Beograd" za takmičarsku sezonu 2022/2023

  6. Propozicije takmicenja za prvenstvo Razvojne fudbalske lige mlađih katergorija Srbije za žene U-15 za sezonu 2022/2023

  7. Propozicije takmičenja za prvenstvo Druge ženske lige - grupa "Beograd" za sezonu 2022/2023

  8. Propozicije za Omladinsku futsal ligu - "Beograd" 2022/2023

DOKUMENTI/OBRASCI ZA SLUŽBENA LICA NA UTAKMICAMA U LIGAMA FSB:

  1. Izveštaj delegata

  2. Izveštaj sudije sa utakmice

  3. Sudijski izveštaj FSB

  4. Izveštaj posmatrača suđenja

  5. Izveštaj posmatrača suđenja Srpske lige  - grupa "Beograd"

  6. Izveštaj posmatrača suđenja za Treću futsal ligu - "Beograd"

  7. Nalog za suđenje i vršenje delegatske dužnosti

  8. Nalog za suđenje i vršenje delegatske dužnosrti za Srpsku ligu - "Beograd"

  9. Specifikacija troškova

10. Specifikacija troškova za Srpsku ligu - grupa "Beograd"

11. Specifikacija troškova za klubove

12. Povredna lista

OBRASCI

1. Zapisnik za utakmice Srpske lige - grupa "Beograd" (word)

2. Zapisnik za utakmice Srpske lige - grupa "Beograd" (pdf)

3. Obrazac broj 1 (obaveštenje za MUP)

4. Obrazac broj 2 (ovlašćenje za predstavnika kluba na utakmici)

5. Obrazac broj 3 (spisak službenih lica kluba za utakmicu)

6. Obrazac broj 4 (spisak redara za utakmicu)

7. Obrazac broj 5 (za isključenog igrača)

8. Obrazac broj 6 (izjava povodom pet i više žutih kartona)

9. Uputstva za upis klubova u APR (Agencija za privredne registre)

10. Tipski statut za klubove

11.  FORMULARI FS BEOGRADA ZA SEMINARE
12.  Obrazac za boju dresova i kontakt osobu 
13.  OBRAZAC ZA POPUNU PODATAKA ZA SLUŽBENA LICA
14.  Zahtev kluba za dozvolu za rad - licencu trenera
15.  Zahtev kluba za dozvolu za rad - licencu ovlašćenog predstavnika
16.  Zahtev kluba za dozvolu za rad-licencu komesara za bezbednost
17.  Zahtev za dozvole za rad lekara i fizioterapeuta
18.  Bezbednost - Plan preventivnog delovanja fudbalskog kluba (word)
19.  Bezbednost - Plan preventivnog delovanja fudbalskog kluba (pdf) 
20.  Bezbednost - Plan evakuacije fudbalskog kluba (word)
21.  Bezbednost - Plan evakuacije fudbalskog kluba (pdf)
22.  Bezbednost - Shema evakuacije (word)
23.  Bezbednost - Shema evakuacije (pdf)
24.  Bezbednost -  Izvestaj sa utakmice (word)
25.  Bezbednost - Izvestaj sa utakmice (pdf)

26.  Bezbednost - prijava za komesara /zamenika za bezbednost 

27.  Ugovor klub - trener 

28.  Izjava za registraciju igrača

29.  Izjava za registraciju igrača  - futsal

30.  Propratno pismo za registraciju igrača

31.  Spisak za članarine igrača

32.  Prijava za edukaciju za UEFA/FSS "C" i "B" diplomu

33.  Formular za učlanjenje u Organizaciju fudbalskih trenera FSB

34.  Raskid ugovora kluba sa trenerom

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!