Organizacija fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda

RUKOVODSTVO OFT FSB:

Branko BABIĆ, predsednik OFT FSB

Miloš VESELINOVIĆ, potpredsednik OFT FSB

IZVRŠNI ODBOR OFT FSB:

Branko BABIĆ. predsednik

Miloš VESELINOVIĆ, potpredsednik

Nebojša MAKSIMOVIĆ, član

Milan MILOVANOVIĆ, član

Nenad MATANOVIĆ, član

Velibor ĐURIĆ, član

____________, član


NADZORNI ODBOR OFT FSB:

Enes MALIĆI, predsednik

Milorad MRDAK, član

Slobodan JOVANOVIĆ, član


DOKUMENTI

Pravilnik Organizacije fudbalskih trenera FSB

Poslovnik o radu Organizacije fudbalskih trenera FSB

Osnovni pravilnik o stručno-pedagoškom radu

Dopune pravilnika o stručno-pedagoškom radu

Pravilnik o licenci i statusu trenera

FORMULARI

Zahtev kluba za dozvolu za rad trenera

Ugovor klub - trener

EDUKACIJA ZA NACIONALNI TRENERSKI C SERTIFIKAT

PRVI MODUL

Filozofija fudbala

Trener učitelj

Vežba - igra

Alati trenera

Trenažni resursi

Trening u fudbalu

Analitički kontekst igre

Vežbe 1:1 i 2:2

Taktika u fudbalu

Tehnika fudbala

DRUGI MODUL

Timska taktika

Utakmica u fudbalu

Socijalno pedagoški aspekt rada sa mladim fudbalerima

Selekcija u fudbalu

TREĆI MODUL

Pravila fudbalske igre

 

 

 


© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!