Organizacija fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda

RUKOVODSTVO OFT FSB:

Branko BABIĆ, predsednik OFT FSB

Milan MILOVANOVIĆ, potpredsednik OFT FSB

Nenad MATANOVIĆ, potpredsednik OFT FSB

IZVRŠNI ODBOR OFT FSB:

Branko BABIĆ. predsednik

Milan MILOVANOVIĆ, potpredsednik

Nenad MATANOVIĆ, potpredsednik

Miroslav MITROVIĆ, član

Miloš VIŠNJIĆ, član

Slađan TERZIĆ, član

Branko KATIĆ, član

NADZORNI ODBOR OFT FSB:

Enes MALIĆI, predsednik

Dragan STEFANOVIĆ, član

Bojan MIJAILOVIĆ, član

SEKRETAR OFT FSB:

Duško MILANOVIĆ

DELEGAT SKUPŠTINE FS BEOGRADA:

Željko KALAJDŽIĆ

DELEGATI SKUPŠTINE OFT FS SRBIJE:

Branko BABIĆ

Milan MILOVANOVIĆ

Miloš MILJANIĆ

Milan KULJIĆ

Ivan JEVIĆ

DOKUMENTI

Pravilnik Organizacije fudbalskih trenera FSB

Poslovnik o radu Organizacije fudbalskih trenera FSB

Osnovni pravilnik o stručno-pedagoškom radu

Dopune pravilnika o stručno-pedagoškom radu

Pravilnik o licenci i statusu trenera

FORMULARI

Zahtev kluba za dozvolu za rad trenera

Ugovor klub - trener

Raskid ugovora klub - trener

Formular za učlanjenje u Organizaciju fudbalskih trenera FSB

EDUKACIJA ZA NACIONALNI TRENERSKI C SERTIFIKAT

PRVI MODUL

Filozofija fudbala

Trener učitelj

Vežba - igra

Alati trenera

Trenažni resursi

Trening u fudbalu

Analitički kontekst igre

Vežbe 1:1 i 2:2

Taktika u fudbalu

Tehnika fudbala

DRUGI MODUL

Timska taktika

Utakmica u fudbalu

Socijalno pedagoški aspekt rada sa mladim fudbalerima

Selekcija u fudbalu

TREĆI MODUL

Pravila fudbalske igre

VEŽBA ZA KANDIDATE 

Plan (šema) za dnevni trening u mikrociklusu

(ovaj plan je u wordu, preuzmite ga i napravite vežbu)

 

 

 


© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!