06.02.2019

Održana 19. sednica Izvršnog odbora FS Beograda - Skupština FSB 19. februara 2019. godine

Održana je 19. sednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Beograda. Pošto je usvojen zapisnik sa prethodnog zasedanja  članovi IO FSB su doneli najvažniju odluku na današnjem sastanku, a to je određivanje termina za sednicu redovne Skupštine FSB. Odlučeno je da se Skupština održi u utorak 19. februara 2019. godine u Fudbalskom savezu Beograda sa početkom u 16:00 časova.

  

U nastavku današnje sednice članovi Izvršnog odbora usvojili su Izveštaj o radu FSB u 2018. godini sa Finansijskim izveštajem i Zaključkom Komisije za finansijsko-materijalno poslovanje, a u okviru toga i izveštaje o radu strukovnih organizacija sudija i trenera, kao i Izveštaj o raspoređivanju i utrošku sredstava gradskog budžeta za prošlu godinu i Izveštaj Nadzornog odbora FSB o poslovanju u 2018. godini.

  

Takođe, članovi IO FS Beograda su na ovoj sednici jednoglasno usvojili Plan i program rada sa kalendarom aktivnosti i Finansijskim planom FSB za 2019. godinu.

Usvojen je Finansijski plan FSB koji se odnosi na sredstva gradskog budžeta za 2019. godinu.

  

Izveštaj o radu instruktorske službe FSS za FSB u 2018. godini je takođe jednoglasno usvojen, kao i njihov plan i program rada za 2019. godinu. Donete su još dve važne odluke - ona o planu nabavki za 2019. godinu i Odluka o određivanju termina, učesnicima i sastavu Organizacionog odbora za “Trofej Beograda 2019” koji će se održati od 10-12. maja 2019. godine.

Na kraju sednice u članstvo FS Beograda primljen je i novi klub “Boka seniors”.

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!