14.02.2017

Održana druga redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Beograda

U prostorijama GCFK „Stari DIF“ održana je druga redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Beograda 52. saziva. Skupštinom je predsedavao predsednik FSB Dušan Mrakić, a prisustvovalo je 38 od 43 delegata.

  

Dušan Mrakić je pozdravio sve prisutne delegate i goste među kojima su bili: počasni predsednik FS Beograda Ratomir Babić, predsednik FS regiona Istočne Srbije i jedan od potpredsednika FSS Novica Tončev, predsednici strukovnih organizacija sudija i trenera FSS Milan Karadžić i Slobodan Pavković i drugi. Pošto je na početku zasedanja konstatovan Dnevni red, izabrana su radna tela Skupštine, a zatim je po utvrđivanju kvoruma počeo njen radni deo.

  

Posle usvajanja zapisnika sa sednice prethodne Izborne Skupštine FSB održane 11. jula 2016. godine, na red je došla možda i jedna od najvažnijih tačaka – Usvajanje Statuta FSB. Ovaj važan akt koji je prethodno prošao javnu raspravu, a zatim ga na sednici uoči zasedanja Skupštine usvojio Izvršni odbor FSB, delegati su usvojili jednoglasno i bez diskusije.

Posle toga Skupština je usvojila niz izveštaja i to Izveštaj o radu FSB sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu i zaključkom komisije za finansijsko-materijalno poslovanje FSB, izveštaji o radu strukovnih organizacija sudija i trenera i izveštaj o utrošku budžetskih sredstava FSB za 2016. godinu. Uvod za ovu tačku dao je generalni sekretar FSB Mirko Gluščević.

U drugom delu zasedanja jednoglasno je usvojen i izveštaj Nadzornog odbora FSB, a na kraju su delegati usvojili plan i program rada sa kalendarskim aktivnostima i Finansijski plan FS Beograda za 2017. godinu sa čijim detaljima ih je prethodno upoznao generalni sekretar Mirko Gluščević. Na kraju sednice prisutnima se obratio i Novica Tončev koji je pozdravio delegate i poželeo Fudbalskom savezu Beograda nastavak uspešnog rada.

  

Zasedanju Skupštine FSB prethodila je sedma sednica Izvršnog odbora FSB na kojoj su članovi ovog rukovodećeg organa usvojili Nacrt Statuta FSB i prosledili ga na kasnije usvajanje Skupštini FSB. Takođe su donete odluke o izmenama i dopunama lista sudija i delegata u ligama FS Beograda za takmičarsku sezonu 2016/2017. Doneta je i odluka o planu nabavki za 2017. godinu.

   

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!