27.07.2018

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA U PRVENSTVENOJ SEZONI 2018/2019

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA ZA SEZONU 2018/2019

a – čitko i precizno popunjen, potpisan i overen klupskim pečatom

b – isključivo novi zahtev skinut sa sajta FSB ili preuzet u FS Beograda

c - preuzmite ZAHTEV za izdavanje dozvole za rad trenera ovde:

KNJIŽICA TRENERA (izdata posle 2015. g.) U KOJOJ OBAVEZNO MORA BITI

a – overena članarina za 2018. godinu za odgovarajući takmičarski rang

b – overeni podaci o stručnoj kvalifikaciji (diplomi) trenera

c – overen lekarski pregled trenera (može i potvrda) ne stariji od 6 meseci

FOTOKOPIJA DIPLOME (i kartice) TRENERA I TO: UEFA „PRO“, UEFA „A“ i UEFA „B“ KAO I NACIONALNE “A”, “B” i “C” DIPLOME

a -  diplome (kartice) moraju biti validne

b - NACIONALNE „A“, „B“ i „C“ diplome (kartice) su trajne i samo se prilaže njihova     fotokopija

OVERENI UGOVOR KLUB-TRENER

a - za trenere mlađih kategorija iz klubova Super lige Srbije i Prve lige Srbije čije ekipe se takmiče u ligama mlađih kategorija FSB

b - za seniorske i pomoćne trenere kao i direktore škola mlađih kategorija klubova iz Srpske lige – grupa „Beograd“ (prema Pravilniku o stručno-pedagoškom radu FSS)

c - Ugovori moraju biti overeni kod notara

OBAVEZNA JEDNA FOTOGRAFIJA U BOJI (dimenzija za ličnu kartu)

a – fotografija se vraća pošto se skenira i unese u novu bazu podataka

b – treneri koji od ranije imaju fotografiju u bazi FSB ne moraju da donose novu, osim ukoliko žele da je promene.

POTVRDA O UPLATI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA

a - Taksa se uplaćuje na tekući račun FS Beograda broj: 310-218343-31

b - visinu taksi po cenovniku OFT FSB možete pogledati ovde:

c - iznose članarina za trenere za 2018. godinu možete pogledati ovde:

VAŽNE NAPOMENE:          

ZA KLUBOVE:

- Neblagovremeno predati, neprecizno popunjeni, nepotpuni i neovereni zahtevi za   izdavanje dozvole za rad trenera NEĆE SE PRIHVATITI za obradu;

-  Zahtevi poslati mejlom ili faksom NEĆE SE PRIHVATITI za obradu;

-  Bez potvrde o uplati takse za izdavanje dozvole za rad trenera ista se NEĆE IZDATI;

Jedan trener može da vodi SAMO JEDNU SELEKCIJU u klubu

ZA TRENERE:

- Otvaranje novih trenerskih knjižica (učlanjenje u OFT FSB) mora se obaviti najkasnije sedam dana pre početka prvenstvene sezone 2017/2018 što znači da se mogu otvarati od utorka 31. jula do petka 03. avgusta 2018. godine za angažovane trenere ukoliko ih isti nemaju (ili se nisu preregistrovali 2015. godine);

- Trener se lično učlanjuje u OFT FSB i ne može mu trenersku knjižicu otvarati predstavnik kluba ili drugo lice;

- Nove trenerske knjižice neće se otvarati u vreme izdavanja dozvola za rad u periodu od 06-17. avgusta 2018. godine.

Iz navedenih razloga upozoravaju se klubovi da prilikom anagažovanja trenera vode računa o tome da li trener ima svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za rad i na vreme je obezbede.

ZAHTEVI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TRENERA SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM PREDAVAĆE SE U PERIODU OD 01. AVGUSTA DO 24. AVGUSTA 2018. GODINE SVAKOG RADNOG DANA OD 09:00-15:00 ČASOVA U KANCELARIJI OFT FSB I TO PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

   KLUBOVI SRPSKE LIGE – GRUPA „BEOGRAD“

   od 01.08. do 17.08.2018.

   KLUBOVI ZONSKE LIGE BEOGRADA

   od 01.08. do 17.08.2018.

   KLUBOVI PRVE BEOGRADSKE LIGE

   od 13.08. do 23.08.2018.

   KLUBOVI MEĐUOPŠTINSKIH LIGA I OL BARAJEVO

   od 13.08. do 24.08.2018.

   KLUBOVI SVIH LIGA ZA MLAĐE KATEGORIJE (treneri ml. kategorija)

   od 13.08. do 24.08.2018.

Izdavanje svih dozvola za rad obavljaće se (u zavisnosti od količine rešenih zahteva) svakog  radnog dana u vremenu od 12:00-15:00 časova. počev od 07.08.2018. godine.

ZAHTEVE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TRENERA PODNOSE ISKLJUČIVO KLUPSKI PREDSTAVNICI (predsednici ili sekretari klubova)

NAPOMENA: dozvole za rad seniorskih trenera u takmičarskoj sezoni 2018/2019 biće u tamno plavoj boji, a trenera mlađih kategorija u sivoj boji.

  

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!