28.07.2020

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA U PRVENSTVENOJ SEZONI 2020/2021

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA ZA SEZONU 2020/2021

a – čitko i precizno popunjen, potpisan i overen klupskim pečatom

b – isključivo novi zahtev skinut sa sajta FSB ili preuzet u FS Beograda

c - preuzmite ZAHTEV za izdavanje dozvole za rad trenera ovde:

KNJIŽICA TRENERA (izdata posle 2015. g.) U KOJOJ OBAVEZNO MORA BITI

a – overena članarina za 2020. godinu za odgovarajući takmičarski rang

b – overeni podaci o stručnoj kvalifikaciji (diplomi) trenera

c – overen lekarski pregled trenera (može i potvrda) ne stariji od 6 meseci

FOTOKOPIJA DIPLOME (i kartice) TRENERA I TO: UEFA „PRO“, UEFA „A“ i UEFA „B“ KAO I NACIONALNE “A”, “B” i “C” DIPLOME

a -  diplome (kartice) moraju biti validne

b - NACIONALNE „A“, „B“ i „C“ diplome (kartice) su trajne i samo se prilaže njihova fotokopija

OVERENI UGOVOR KLUB-TRENER

a - za trenere mlađih kategorija iz klubova Super lige Srbije i Prve lige Srbije čije ekipe se takmiče u ligama mlađih kategorija FSB

b - za seniorske i pomoćne trenere kao i direktore škola mlađih kategorija klubova iz Srpske lige – grupa „Beograd“ (prema Pravilniku o stručno-pedagoškom radu FSS)

c - Ugovori obavezno moraju biti overeni kod notara

OBAVEZNA JEDNA FOTOGRAFIJA U BOJI (dimenzija za ličnu kartu)

a – fotografija se vraća pošto se skenira i unese u novu bazu podataka

b – svi treneri moraju da prilože novu fotografiju uz zahtev.

POTVRDA O UPLATI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA

a - Taksa se uplaćuje na tekući račun FS Beograda broj: 310-218343-31

b - visinu taksi po cenovniku OFT FSB možete pogledati ovde:

c - iznose članarina za trenere za 2020. godinu možete pogledati ovde:

VAŽNE NAPOMENE:           

ZA KLUBOVE:

- Neblagovremeno predati, neprecizno popunjeni, nepotpuni i neovereni zahtevi za   izdavanje dozvole za rad trenera NEĆE SE PRIHVATITI za obradu;

-  Zahtevi poslati mejlom ili faksom NEĆE SE PRIHVATITI za obradu;

-  Bez potvrde o uplati takse za izdavanje dozvole za rad trenera ista se NEĆE IZDATI;

-  Jedan trener može da vodi SAMO JEDNU SELEKCIJU u klubu

ZA TRENERE:

- Otvaranje novih trenerskih knjižica (učlanjenje u OFT FSB) mora se obaviti najkasnije sedam dana pre početka prvenstvene sezone 2020/2021 što znači da se mogu otvarati do petka 07. avgusta 2020. godine za angažovane trenere ukoliko ih isti nemaju (ili se nisu preregistrovali 2015. godine);

- Trener se lično učlanjuje u OFT FSB i ne može mu trenersku knjižicu otvarati predstavnik kluba ili drugo lice;

Nove trenerske knjižice neće se otvarati u vreme izdavanja dozvola za rad u periodu od 09-14. avgusta 2020. godine.

Iz navedenih razloga upozoravaju se klubovi da prilikom anagažovanja trenera vode računa o tome da li trener ima svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za rad i na vreme je obezbede.

                                 

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!