30.08.2021

Produžen rok za prijave trenera-kandidata za kurseve-edukacije za UEFA C, UEFA B, FSS golmanske i FSS futsal diplome

PRIJAVE trenera – kandidata za kurseve edukacije u organizaciji OFT FS Beograda

za 2021/22  godinu 

• UEFA C

• UEFA B

• FSS trener golmana

• FSS futsal trener

Planirani početak kurseva – oktobar/novembar  2021. godine

Svi zainterovani treneri – kandidati mogu aplicirati dostavom sledećih dokumenata:

- prijava – dostupna na sajtu FS Beograda (www.fsb.org.rs)

- kratka biografija – sa akcentom na trenersku karijeru,

- dokumentacija (potvrde klubova o igračkoj karijeri) dodatnih kriterijuma

Kompletna dokumentacija se dostavlja na E-mail adresu OFT FS Beograda: oftfsb@gmail.com do 06.09.2021. godine

Opšti i dodatni uslovi za pohađanje kurseva različitih profila / nivoa edukacije, definisani su Konvencijom UEFA i Pravilnikom FSS.

                                                             Član 12.

Pored ovog, trener - kandidat mora ispunjavati OPŠTE USLOVE

(priložiti potrebnu dokumentaciju) za sve nivoe UEFA/FSS edukacije i to:

• biometrijski čitač lične karte, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,

• potvrdu o igračkom iskustvu (od minimum 6 godina) potpisane i overene

od strane predstavnika klubova ili nacionalnih saveza (pasoš igrača),

• biografiju, koja sadrži i sportski deo (igrača, trenera),

• diplomu završenog najmanje srednjeg obrazovanja,

• izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,

• zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera (ne starije od šest meseci),

• potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT (to je trenerska legitimacija - fotokopija strana 2 (fotografija), 3 (osnovni podaci), 4 (reg. broj), 5 i 6 (plaćena članarina za 2021. godinu),

• pored navedenih opštih uslova, od trenera - kandidata se može tražiti da polažu i test sposobnosti ili intervju koji sprovodi OFT FSB.

                                                             Član 13.

     Pored opštih uslova, trener – kandidat mora ispunjavati DODATNE KRITERIJUME (priložiti potrebnu dokumentaciju) za diplomu UEFA/FSS edukacije:

Dodatni kriterijumi za  nivo - UEFA B:

• Validna UEFA C  licenca,

• Najmanje šest (6) meseci rada u fudbalskom klubu sa UEFA C  licencom,

Ovaj kriterijum se izuzima za trenere kandidate sa igračkom karijerom u profesionalnom rangu FSS/UEFA/FIFA takmičenja.

Listu trenera – kandidata za navedene kurseve edukacije, definisaće odgovarajuća komisija OFT FS Beograda, o čemu će primljeni treneri – kandidati, biti blagovremeno obavešteni.

Cene kurseva - edukacija formirane su na osnovu Odluke o visini cena usluga i naknada Centra za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije (CEFT FSS), donešene 24.05.2021. godine, na sednici Izvršnog odbora FSS, kako sledi:                                                

• UEFA C -  60.000,00 RSD

• UEFA B (i sertifikat VŠ – operativni trener fudbala)  - 120.000,00 RSD

• FSS trener golmana - 20.000,00 RSD

• FSS futsal - 20.000,00 RSD

VAŽNE NAPOMENE:

Nema uplate novca dok trener - kandidat ne dobije potvrdu (posredstvom E-Mail adrese) da je primljen na odgovarajući kurs - edukaciju

Kada trener - kandidat bude primljen na odgovarajući kurs - edukaciju uplate se vrše u celosti (nema rata) na račun FS Beograda 310-218343-31 (bez poziva na broj) i to u roku od sedam dana po dobijanju obaveštenja o prijemu na odgovarajući kurs - edukaciju. U slučaju nepoštovanja ovog roka smatraće se da je trener - kandidat odustao od odgovarajućeg kursa - edukacije. 

Za ostale kurseve - edukacije (UEFA PRO,  FSS PRO,  UEFA A, UEFA B Jut, UEFA A Elit Jut, FSS fizička priprema) zainteresovani treneri, mogu dobiti obaveštenja preko sajta FSS: www.fss.rs 

OFT FS Beograda

Avgust 2021. godine

     

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!