08.03.2019

Važna informacija za klubove i trenere klubova Super lige Srbije, Prve lige Srbije i Srpske lige - grupa “Beograd”

Fudbalski savez Beograda i Organizacija fudbalskih trenera FS Beograda obaveštavaju klubove iz Super lige Srbije, Prve lige Srbije i posebno klubove iz Srpske lige - grupa “Beograd” kao i sve trenere koji su u istim angažovani u radu sa seniorskim timom (odnosno mlađim kategorijama u klubovima Super lige Srbije i Prve lige Srbije) da su, prema važećem Pravilniku o stručno-pedagoškom radu, za trenera prvog tima i njegovog pomoćnika obavezni ugovori klub-trener. Takođe, klub Srpske lige - grupa “Beograd” pod ugovorom mora imati i direktora omladinske škole. Ugovori moraju biti overeni kod javnog beležnika (notara) i moraju se overiti u Fudbalskom savezu Beograda (odnosno u opštinskim fudbalskim savezima za klubove koji teritorijalno pripadaju određenom FSO).

  

Važno je da klub prilikom angažovanja novog trenera prvog tima ili drugih trenera pod ugovorom mora imati čistu situaciju u vezi ugovora i da sa prethodnim trenerom mora imati dokaz da je njegov ugovor istekao, ili potpisati sporazumni raskid ugovora čime se potvrđuje da ni jedna strana nema zaostalih obaveza i da je otvorena mogućnost da novoangažovani trener dobije dozvolu za rad s kojom može voditi ekipu na utakmicama, a posebno u takmičenju Srpske lige - grupa “Beograd” i ligama mlađih kategorija FSB (za trenere mlađih kategorija iz klubova Super lige Srbije i Prve lige Srbije čije ekipe učestvuju u takmičenjima mlađih kategorija FSB i koji moraju imati ugovor sa klubom prema Pravilniku o stručno pedagoškom radu).

                                                                       

Od ponedeljka 11. marta 2019. godine svi ugovori i raskidi ugovora za trenere klubova Super lige Srbije, Prve lige Srbije i Srpske lige - grupa “Beograd” POTPISIVAĆE SE I OVERAVATI u prostorijama Organizacije fudbalskih trenera FS Beograda (Deligradska 27/III) svakog radnog dana od 09:00-15:00 časova. Tom prilikom, pored predstavnika kluba koji će potpisati i overiti ugovor, obavezno je i prisustvo trenera sa kojim(a) klub sklapa ugovor ili raskida važeći ugovor. Ukoliko trener nije prisutan ugovor se neće overiti i neće se izdati dozvola za rad sve dok trener lično u prostorijama FSB ne potpiše isti. Na taj način će i klubovi i treneri i savez imati čistu situaciju i biće izbegnuti svi eventualni nesporazumi.

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!