FSB :: Info

Informacija za trenere kojima je istekla validnost UEFA „A“, UEFA „B“ ili UEFA „C“ licenci

11.03.2024
Informacija za trenere kojima je istekla validnost UEFA „A“, UEFA „B“ ili UEFA „C“ licenci

Organizacija fudbalskih trenera FS Beograda obaveštava sve trenere koji nisu obnovili svoje istekle UEFA licence („A“, „B“ ili „C“) da je Sekretarijat Organizacije fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda, na osnovu dopisa CEFT FS Beograda, na sednici održanoj dana 06.03.2024. godine  doneo odluku da se trenerima, članovima OFT FS Beograda kojima je istekla validnost UEFA „A“, „B“ ili „C“ licence može izdati privremena dozvola za rad od strane OFT FS Beograda na osnovu koje mogu voditi odgovarajuće ekipe u takmičenjima koje organizuje i sprovodi Fudbalski savez Beograda za takmičarsku sezonu 2023/2024, odnosno sa rokom važenja do 30.06.2024. godine.

Privremena dozvola za rad može se dobiti kada se na račun OFT FS Beograda 205-526771-02 uplate sledeći iznosi takse za izdavanje privremene dozvole za rad trenera. 

– za trenere nosioce nevalidne UEFA „A“ licence uplata takse od 15.000,00 dinara na račun OFT FS Beograda

– za trenere nosioce nevalidne UEFA „B“ licence uplata takse od 7.500,00 dinara na račun OFT FS Beograda

– za trenere nosioce nevalidne UEFA „C“ licence uplata takse od 5.000,00 dinara na račun OFT FS Beograda

Da bi trener dobio privremenu dozvolu za rad klub je mora zatražiti od OFT FS Beograda, a prethodno u rubiku Ostalo u Cometu da postavi uplatnicu kao dokaz da je uplaćena odgovarajuća taksa. Kada na mejl kluba stigne skenirana privremena dozvola za rad ista se postavlja u rubriku Dokaz o stručnosti u Aktivnim licencama trenera u sistemu Comet.

Po isteku roka važnosti privremene dozvole za rad, treneri treba da obnove validnost svojih UEFA licenci na sledećem (junskom ili decembarskom) seminaru za obnovu UEFA licenci koji će organizovati CEFT FS Beograda, a uz uplatu redovne kotizacije za obnovu UEFA licenci prema važećem cenovniku CEFT FS Srbije.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH