FSB :: Info

Informacija za trenere OFT FS Beograda i klubove koji se takmiče u ligama FS Beograda

11.01.2024
Informacija za trenere OFT FS Beograda i klubove koji se takmiče u ligama FS Beograda

Organizacija fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda obaveštava svoje članove da se godišnja članarina za 2024. godinu plaća počev od 1. januara 2024. godine.

Treneri koji su angažovani u takičenjima koje organizuje i sprovodi Fudbalski savez Beograda u seniorskoj i konkurenciji mlađih kategorija obavezni su da svoju članarinu za 2024. godinu izmire do 26. februara 2024. godine, odnosno sedam dana pre početka prolećnog dela prvenstva 2023/2024. Cenovnik članarina OFT FS Beograda možete pogledati ovde.

Dokaz o uplati članarine za 2024. godinu treneri koji su angažovani u takmičenjima FS Beograda moraju imati postavljen u sistemu Comet – Aktivne licence – Dokumenti – Članarina.

Takođe, treneri koji su angažovani u takmičenjima FS Beograda moraju u rubrici lekarski pregled imati validni lekarski pregled (na obrascu 4) koji je važeći šest (6) meseci.

Treneri koji su u takmičenjima FS Beograda angažovani sa UEFA Pro, UEFA A, UEFA B i UEFA C licencama moraju imati u sistemu Comet prikazane VALIDNE UEFA licence (ovo ne važi za trenere koji su angažovani sa NACIONALNIM A, B ili C licencama). U slučaju da su UEFA licence koje poseduju istekle 31.12.2023. godine i pre toga, a nisu obnovljene na Seminaru za obnovu UEFA licenci koji je održan 26.12.2023. godine neće više moći da vode ekipe u takmičenjima FS Beograda, odnosno biće im suspendovane aktuelne dozvole za rad. 

Aktuelne dozvole za rad biće suspendovane i svim onim trenerima, nosiocima UEFA licenci, koji u Comet sistemu u rubrici Aktivne licence – Dokumenti – Dokaz o stručnosti nisu prikazali licence na kojima se vidi validnost, već su postavili svoje trenerske diplome. Takvi treneri, ukoliko nemaju licence na kojima se jasno vidi da su validne do 31.12.2024. i kasnije, neće dalje moći da vode ekipe u takmičenjima FS Beograda, odnosno biće im suspendovane dozvole za rad. U slučaju da su takvi treneri izgubili, nemaju ili ne mogu da pronađu svoje UEFA licence moraće da se obrate CEFT FS Srbije (Kralja Petra 30) i da tamo izvade duplikate licenci po traženoj proceduri. Da bi tim trenerima dozvola za rad bila aktivirana za prolećni deo sezone 2023/2024. moraće njihove licence da budu validne najmanje do 31.12.2024. godine. 

Obnovljene UEFA A, B i C licence sa Seminara za obnovu UEFA licenci održanom 26.12.2023. godine biće izrađene do kraja januara meseca 2024. godine, a informacija o tome kada se, gde i na koji način mogu preuzeti biće objavljena na sajtu FS Beograda.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH