FSB :: Info

Održana izborna skupština za predsednika UVFK Beograda

27.11.2023
Održana izborna skupština za predsednika UVFK Beograda

U prostorijama FSB održana je izborna skupština za predsednika UVFK Beograda.

Jednoglasno je izabran profesor Mojić Dušan. Dosadašnji predsednik udruženja bio je Tanić Dragan koji je uspešno vodio Veteranski fudbal  i vratio Udruženje pod okrilje Fudbalskog saveza Beograda.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH