FSB :: Info

Održana prva redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Beograda

27.02.2023
Održana prva redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Beograda

U sali GCFK “Stari DIF” u Deligradskoj 27 održana je prva redovna sednica 54. saziva Skupštine Fudbalskog saveza Beograda. Skupštinom je predsedavao predsednik FS Beograda Marko Zdravković, a prisustvovalo joj je 30 od 39 delegata. Na dnevnom redu našlo se devet tačaka, a centralne teme bile su usvajanje izveštaja kojima je zaključena 2022. godina u radu saveza i usvajanje planova za tekuću 2023. godinu.

Na početku sednice prisutne delegate i goste pozdravio je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović koji je izrekao niz pohvala na rad FS Beograda i istakao da će, posredstvom regionalnih saveza kakav je i Fudbalski savez Beograda, nacionalni savez uvek stajati kao podrška za klubove i za akcije koje su afirmativnog karaktera u razvoju fudbala. On je poželeo uspeh Amaterskoj reprezentaciji FS Beograda koja će učestvovati na finalnom turniru UEFA Regionalnog Kupa koji će se održati u Španiji (Galicija) od 8. do 17. juna ove godine. Po izlaganju Jovana Šurbatovića Skupština je nastavila sa radom.


foto: S. Sandić

Posle izbora radnih tela, usvajanja izveštaja verifikacione komisije koja je verifikovala mandate novih delegata u Skupštini FS Beograda za mandatni period 2022-2026. i usvajanja zapisnika sa Izborne sednice Skupštine FS Beograda koja je održana 19. septembra 2022. godine na red je došlo usvajanje izveštaja i to onih koji su se odnosili na rad FS Beograda u 2022. godini, Finansijskog izveštaja FS Beograda za 2022. godinu sa zaključkom komisije za finansijsko-materijalno poslovanje FS Beograda, Izveštaja Nadzornog odbora FS Beograda za 2022. godinu, Izveštaja o utrošku budžetskih sredstava FS Beograda za 2022. godinu i još dva izveštaja i to onih o radu strukovnih organizacija sudija i trenera.


foto: S. Sandić

Uvod u ovu tačku dnevnog reda bio je u vidu projekcije prigodnog video materijala koji se odnosio na rad FS Beograda u prošloj godini, a zatim je generalni sekretar FS Beograda Miloš Mirković istakao neke detalje iz Finanasijskog izveštaja zaključivši da je naš savez uspešno i transparentno poslovao tokom 2022. godine.


foto: S. Sandić

U nastavku su delegati jednoglasno usvojili sve izveštaje, a zatim se prešlo na petu tačku dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje planova za tekuću 2023. godinu. Uvod je ponovo dao generalni sekretar Miloš Mirković koji je govorio o najznačajnijim aktivnostima koje se planiraju u ovoj godini, a pre svega “Trofej Beograda”, Memorijal “Miljan Miljanić”, Amatersku reprezentaciju FS Beograda, CEFT FS Beograda i napore za razvoj sudijske organizacije.


foto: S. Sandić

Generalni sekretar je podvukao i nekoliko bitnih elemenata iz Finansijskog plana FS Beograda za 2023. godinu i rekao da je on dobro urađen, a da se očekuju i marketinški prihodi koji bi bili u korist klubova i na takav način im olakšali učešće u takmičenju. Posle izaganja Miloša Mirkovića predsednik Marko Zdravković je stavio na glasanje usvajanje Plana i programa rada sa kalendarom aktivnosti FS Beograda za 2023. godinu, Finansijskog plana FS Beograda za 2023 godinu i Finansijskog plana za budžetska sredstva za 2023. godinu, što su delegati jednoglasno usvojili.


foto: S. Sandić

U završnom delu ove sednice Skupštine usvojene su izmene i dopune Statuta FS Beograda, s tim da je u uvodu za ovu tačku Dnevnog reda predsednik komisije FSB za pravna i disciplinska pitanja dr Miroslav Sever objasnio šta su suštinske izmene, a to je mogućnost žalbi CAS-u – sportskom sudu.


foto: S. Sandić

Konačno, usvojena je potvrda članstva klubova u Fudbalskom savezu Beograda, kao i Isključenje (neaktivnih) klubova iz članstva saveza. Time je i završena prva redovna sednica 54. saziva Skupštine Fudbalskog saveza Beograda.


foto: S. Sandić

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH