FSB :: Info

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KLUBOVA TREĆE FUTSAL LIGE BEOGRAD

14.02.2024
ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KLUBOVA TREĆE FUTSAL LIGE BEOGRAD

U prostorijama Fudbalskog saveza Beograda komesar za takmičenje futsal liga Beograd g-din Mile Bekrić, zajedno sa zamenikom komesara za takmičenje Treće futsal lige Beograd i komesarom za suđenje futsal liga regiona Beograd održao je sastanak sa predstavnicima futsal klubova Treće futsal lige Beograd pred početak drugog dela takmičenja u takmičarskoj 2023/24.

Tom prilikom su predstavnici upoznati sa svim novinama u pogledu komunikacije predstavnika klubova sa komesarima, kao i sa novinama prilikom donošenju važnih odluka od strane komesara za takmičenje.

Predstavnicima klubova je preneta i informacija o tome da ubuduće futsal klubove bez pisanog i overenog ovlašćenja mogu klubove predstavljati samo predsednici klubova tj pravni zastupnici. Sve ostale osobe koje prisustvuju sastanku ispred kluba moraju sa sobom posedovati ovlašćenje kluba.

Još jednom je naglašeno da je prisustvo predstavnika futsal klubova sastancima obavezno. Takođe, zbog svih budućih pozitivnih izazova koje futsal u regionu Beograd očekuje naglašeno je i da bi bilo dobro da na sastancima klubove predstavljaju osobe koje adekvatno i pravovremeno mogu preneti sve informacije svim klupskim organima, sportskim stručnjacima i sportskim radnicima u klubu.

Poseban akcenat od strane komesara za takmičenje i zamenika komesara za takmičenje dat je na organizaciji utakmica i podizanju nivoa bezbednosti na futsal utakmicama prilikom organizacije domaćinstva od strane futsal klubova. Još jednom su svim predstavnicima date jasne instrukcije u pogledu bezbednosti i sigurnosti na sportskim događajima.

Pred kraj sastanka predstavnicima futsal klubova se obratio i komesar za suđenje. Naravno, futsal je dinamična igra, gde diskusija u pogledu suđenja je neizostavan segment magične igre na petoparcu. Konstatovano je da novih izmena u pogledu Pravila futsal igre nije bilo, u odnosu na početak takmičenja.

Na samom kraju sastanka, predstavnici futsal klubova su iz niza pitanja upućenih takmičarskim organima dobili informacije koje će im pomoći u daljem radu i mogućnost da adekvatno odgovore na buduće izazove koje ih očekuje.

 

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH