FSB :: Info

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD (VERIFIKACIJU) TRENERA U TAKMIČARSKOJ SEZONI 2023/2024

09.08.2023
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD (VERIFIKACIJU) TRENERA U TAKMIČARSKOJ SEZONI 2023/2024

Za takmičarsku sezonu 2023/2024 licenciranje trenera sprovodiće se kroz COMET sistem, što znači da su svi klubovi za licenciranje svojih trenera obavezni da sledeću traženu dokumentaciju postave u sistem COMET i to stave u status POSLAN, kako bi im treneri dobili dozvolu za rad, odnosno bili verifikovani u sistemu COMET za sezonu 2023/2024.

Klubovi Srpske lige – grupa “Beograd” moraju pre postavljanja dokumentacije u sistem COMET da u OFT FSB overe ugovore i/ili raskide ugovora za svoje trenere i onda postave u sistem COMET overen ugovor klub-trener. Obavezna je, po zakonu, overa ugovora i kod notara bez čega neće moći da se overi ugovor u OFT FSB.

Potvrda o uplati odgovarajuće takse za izdavanje dozvole za rad (verifikaciju trenera) se obavezno unosi u sistem COMET, jer bez ove potvrde o uplati trener neće biti verifikovan u sistemu COMET.

U slučaju da se klub zadužuje u FSB za izdavanje dozvole za rad trenera (ili uplate članarine za trenera) obavezno mora da se uplati taj iznos na račun FSB 205-526771-02 i dokaz o izvršenoj uplati postavi u odgovarajuću rubriku sistema COMET.

Potrebna dokumentacija koja se postavlja u sistem COMET je sledeća:

DOKAZ O STRUČNOSTI

a –  Fotokopija UEFA ili NACIONALNE kartice/licence (ili potvrde o upisanoj edukaciji) postavlja se u rubriku Aktivne licence/Dokumenti/Dokaz o stručnosti u sistemu COMET;

b – UEFA (kartice/licence) moraju biti validne, odnosno da važe najmanje do 31.12.2023. godine (u slučaju da nisu obnovljene izdaće se privremena dozvola za rad koja će važiti do seminara za obnovu UEFA licenci u decembru 2023. godine);

c –  NACIONALNE „A“, „B“ i „C“ diplome (kartice/licence) su trajne i samo se prilaže njihova fotokopija.

VAŽNO: Treneri koji se licenciraju moraju da imaju odgovarajuće UEFA ili NACIONALNE diplome/licence. Treneri koji su upisali ili započeli edukaciju za određenu UEFA licencu (“PRO”, “A”, “B” ili “C”) moraju imati potvrdu CEFT FSS da se nalaze na edukaciji da bi dobili privremene dozvole za rad po istim uslovima.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA ZA SEZONU 2022/2023

a – U rubrici Aktivne licence/Dokumenti/Zahtev za licenciranje u licenci trenera u sistemu COMET mora biti prikazan čitko i precizno popunjen i klupskim pečatom overeni zahtev za licenciranje trenera FSB. Novi zahtev za sezonu 2023/2024 preuzet sa sajta FSB (zahtev preuzmite ovde);

b – Takođe, u ovoj rubrici u sistemu COMET mora se postaviti i dokaz o uplati takse za izdavanje dozvole za rad trenera. Cenovnik taksi za izdavanje dozvola za rad trenera pogledajte ovde.

TRENERSKA LEGITIMACIJA

a – U rubrici Aktivne licence/Dokumenti/Trenerska legitimacija u sistemu COMET mora biti prikazana skenirana trenerska legitimacija (knjižica) i to strane 2. (gde je fotografija trenera) i 3. (gde su podaci o treneru);

b – Trenerske legitimacije OFT FSB i drugih OFT moraju biti nove koje su izdate posle preregistracije trenera izvršene 2015. godine.

LEKARSKI PREGLED TRENERA

U rubrici Aktivne licence/Dokumenti/Lekarski pregled u sistemu COMET mora biti prikazana, isključivo od strane lekara overena potvrda o izvršenom lekarskom pregledu trenera ne starija od 6 meseci, odnosno obrazac 4 za medicinski pregled.

NE PRIKAZUJTE U SISTEMU COMET overene lekarske preglede u trenerskim legitimacijama, kao ni overene spiskove pregledanih igrača na kojima su i treneri.

Prihvata se isključivo obrazac 4 za medicinski pregled.

ČLANARINA TRENERA

a – U rubrici Aktivne licence/Dokumenti/Članarina u sistemu COMET, posle 01.08.2023. godine mora biti prikazan dokaz o uplati članarine za 2023. godinu. Ukoliko je članarina za 2023. godinu uplaćena pre ovog datuma može se prikazati i overena članarina iz trenerske knjižice koja će se proveriti u evidenciji plaćenih članarina OFT FSB.

b – Cenovnik trenerskih članarina OFT FS Beograda možete pogledati ovde.

SLIKA TRENERA 

a – U rubrici Aktivne licence/Dokumenti/Slika u sistemu COMET mora biti prikazana jasna, prepoznatljiva fotografija trenera;

b – Nemojte postavljati slike iz trenerskih legitimacija kao fotografiju trenera već skenirajte portret fotografije dimenzija 400 piksela ili slikajte trenerovo lice kamerom mobilnog telefona);

AKTIVNI UGOVORI – OVERENI UGOVOR KLUB-TRENER

(TRENERI MLAĐIH KATEGORIJA KLUBOVA SUPER I PRVE LIGE SRBIJE I SENIORSKI TRENERI KLUBOVA SRPSKE LIGE – GRUPA “BEOGRAD”)

a – U rubrici Aktivni ugovori/Dokumenti u licenci trenera u sistemu COMET mora se postaviti fotokopija ugovora, odnosno ugovora o radu i/ili raskida ugovora trenera da bi trener bio verifikovan u sistemu COMET. Ugovor, odnosno ugovor o radu i/ili raskid ugovora mora biti overen i kod notara kao i u Organizaciji fudbalskih trenera FSB;

b – Seniorski i pomoćni treneri iz klubova Srpske lige – grupa „Beograd“ da bi bili verifikovani u sistemu COMET moraju imati overene amaterske ugovore klub – trener (formular amaterskog ugovora možete preuzeti ovde) ili ugovore o radu;

c – Treneri mlađih kategorija iz klubova Super lige Srbije i Prve lige Srbije čije ekipe se takmiče u ligama mlađih kategorija FSB da bi bili verifikovani u sistemu COMET moraju imati overene ugovore klub – trener ili ugovore o radu.

POTVRDA O UPLATI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA I ČLANARINA

a – Taksa se uplaćuje na tekući račun OFT FS Beograda broj: 205-526771-02 (nema poziva na broj).

VAŽNE NAPOMENE:           

ZA KLUBOVE:

– Netačno i nečitko popunjeni, nepotpuni i neovereni zahtevi za  izdavanje dozvole za rad trenera NEĆE SE PRIHVATITI za obradu u sistemu COMET;

–  Bez potvrde o uplati takse za izdavanje dozvole za rad trenera NEĆE SE RADITI VERIFIKACIJA TRENERA u sistemu COMET;

–  Jedan trener može da vodi SAMO JEDNU SELEKCIJU u klubu po principu jedan čovek – jedna licenca, a u ligama mlađih kategorija FSB trener određene kategorije (omladinci, kadeti, pioniri ili petlići) može da vodi i mlađe i starije ekipe isključivo te kategorije za koju je dobio dozvolu za rad.

–  U prvim ligama mlađih kategorija FSB (Prva omladinska liga, Prva liga kadeta i Prva liga pionira) prvi trener mora imati najmanje UEFA “B” licencu.

– U drugim i ostalim ligama mlađih kategorija FSB prvi trener može imati UEFA “C” ili FSS C (nacionalnu) licencu.

–  Trener učlanjen u OFT FSB, ili neku drugu trenersku organizaciju na teritoriji FS Srbije, ne može da bude predstavnik kluba ili klupski komesar za bezbednost;

U Zonskoj ligi Beograda, Prvoj beogradskoj ligi i Međuopštinskoj ligi dozvoljena je kategorija IGRAČ – TRENER seniorskog tima ukoliko registrovani igrač kluba ima odgovarajuću trenersku licencu za taj takmičarski rang. U slučaju da takav trener kao igrač dobije crveni karton, automatski je suspendovan i kao trener;

– Registrovani igrač nekog kluba koji poseduje odgovarajuću trenersku UEFA ili NACIONALNU diplomu/ licencu, može biti trener u nekom drugom klubu na teritoriji FS Srbije, ali ne može biti trener kluba u istom takmičarskom rangu u kome nastupa kao igrač na teritoriji FS Beograda. U slučaju da takav trener kao igrač dobije crveni karton, automatski je suspendovan i kao trener i obrnuto.

ZA TRENERE:

– Ukoliko trener poseduje trenersku knjižicu neke druge trenerske organizacije na teritoriji FS Srbije ona je validna ukoliko je plaćena članarina za 2023. godinu matičnoj trenerskoj organizaciji;

Iz navedenih razloga upozoravaju se klubovi da prilikom anagažovanja trenera vode računa o tome da li trener ima svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole za rad i na vreme je obezbede.

VAŽNO:

ZBOG IZBEGAVANJA GUŽVE I KAKO BI SVE BILO PRAVOVREMENO ZAVRŠENO MOLE SE KLUBOVI KOJI SE TAKMIČE U LIGAMA FS BEOGRADA DA POŠTUJU SLEDEĆU PROCEDURU PRILIKOM APLICIRANJA NJIHOVIH TRENERA ZA DOBIJANJE DOZVOLA ZA RAD:

ZAHTEVI ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD TRENERA SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM MOGU SE POSTAVLJATI U SISTEM COMET POČEV OD 01. AVGUSTA 2023. GODINE PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU.

OD 01-10. AVGUSTA 2023. GODINE DOKUMENTACIJU ZA TRENERE U SISTEM COMET POSTAVLJAJU KLUBOVI SRPSKE LIGE – GRUPA “BEOGRAD” I ZONSKE LIGE BEOGRADA.

OD 11-17. AVGUSTA 2023. GODINE DOKUMENTACIJU ZA TRENERE U SISTEM COMET POSTAVLJAJU KLUBOVI OSTALIH I LIGA MLAĐIH KATEGORIJA KOJE STARTUJU ZA VIKEND 19. I 20. AVGUSTA 2023. GODINE.

OD 18. AVGUSTA 2023. GODINE DOKUMENTACIJU ZA TRENERE U SISTEM COMET POSTAVLJAJU KLUBOVI OSTALIH LIGA I LIGA MLAĐIH KATEGORIJA KOJE STARTUJU ZA VIKEND 26. I 27. AVGUSTA 2023. GODINE.

OD TAKMIČARSKE SEZONE 2023/2024 NEĆE SE ŠTAMPATI ID KARTICE ZA TRENERE, VEĆ JE DOVOLJNA VERIFIKACIJA U SISTEMU COMET.

UKOLIKO JE NEPRAVILNO POSTAVLJENA DOKUMETACIJA U SISTEMU COMET BIĆE U NAPOMENAMA INFORMACJA ŠTA TREBA ISPRAVITI I TEK KADA SVE BUDE KAKO TREBA IZVRŠIĆE SE VERIFIKACIJA TRENERA.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH