FSB :: Info

Poziv zainteresovanim kandidatima za pohađanje edukacija za trenerske UEFA „B“, UEFA „C“ i UEFA „C“ + golmanska licence/diplome

01.03.2023
Poziv zainteresovanim kandidatima za pohađanje edukacija za trenerske UEFA „B“, UEFA „C“ i UEFA „C“ + golmanska licence/diplome

UEFA „B“ nivo:

Svi zainteresovani treneri koji ispunjavaju uslove iz člana 12 Pravilnika o radu Centra za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije, a žele da steknu  zvanje UEFA „B“  nivoa mogu da u periodu od 22.02.2023. godine do 31.03.2023. godine podnesu  potrebnu dokumentaciju neophodnu za pohađanje ove edukacije kako bi stekli status kandidata za pohađanje kursa UEFA „B“ nivoa.

Da bi se stekao status kandidata potrebno je podneti sledeću dokumentaciju koja se donosi u kancelariju OFT FS Beograda u Deligradskoj 27 (nema prijavljivanja mejlom):

 • Prijavu (formular možete preuzeti ovde i čitko ga popuniti sa svim traženim podacima);
 • Sportsku biografiju (formular možete preuzeti ovde);
 • Potvrdo igračkoj karijeri o najmanje 7 godina igranja u top profesionalnim ligama i to samo naša Super liga ili identične lige u Evropi i svetu (preuzeti je ovde popuniti i overiti) za jedan klub – jedna potvrda, ili „pasoš igrača“ na kome se prikazuje sedam godina igranja u top ligama – ovo podnose kandidati sa igračkom karijerom;
 • Diploma završene najmanje srednje škole (priložiti fotokopiju diplome obavezno overenu kod notara);
 • Kopija UEFA C licence (ukoliko kandidat poseduje licencu s kojom je radio kao trener najmanje šest meseci od datuma izdavanja diplome) – ovo podnose kandidati sa trenerskom karijerom;
 • Očitana lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih;
 • Potvrdu iz suda da se protiv Vas ne vodi istražni postupak, ili potvrda MUP-a, ili izjava overena kod notara (ne starije od šest meseci);
 • Potvrda da je kandidat član organizacije fudbalskih trenera (fotokopirane stranice 2, 3, 4. i 5. po potrebi i strana 6 trenerske legitimacije);
 • Zdravstveno uverenje da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest meseci);
 • Fotografija kandidata u elektronskoj formi dimenzija 2.15 x 3.05 cm.

UEFA „C“ nivo: 

UEFA C

i

UEFA C + GOLMANSKA (za trenere koji uz UEFA C licencu hoće da se školuju za UEFA golkeeper licence):

Da bi se stekao status kandidata potrebno je podneti sledeću dokumentaciju koja se donosi u kancelariju OFT FS Beograda u Deligradskoj 27 (nema prijavljivanja mejlom):

 • Prijavu (formular možete preuzeti ovde i čitko ga popuniti sa svim traženim podacima);
 • Sportsku biografiju (formular možete preuzeti ovde);
 • Potvrdo igračkoj karijeri o najmanje 6 godina igranja fudbala u bilo kom takmičarskom rangu (preuzeti je ovde popuniti i overiti) za jedan klub – jedna potvrda, ili „pasoš igrača“ na kome se prikazuje šest godina igranja fudbala kao registrovan igrač;
 • Diploma završene najmanje srednje škole (priložiti fotokopiju diplome obavezno overenu kod notara);
 • Kopija NACIONALNE C ili D licence (ukoliko kandidat poseduje neku od ovih licenci) ili potvrdu/diplomu da je student ili je završio više škole ili fakultete koji imaju sporazum sa CEFT FS Srbije – ove licence nije obavezno imati, one samo donose popust u ceni školarine koja se u tom slučaju plaća 40.000 dinara;
 • Očitana lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih;
 • Potvrdu iz suda da se protiv Vas ne vodi istražni postupak, ili potvrda MUP-a, ili izjava overena kod notara (ne starije od šest meseci);
 • Potvrda da je kandidat član organizacije fudbalskih trenera (fotokopirane stranice 2, 3, 4. i 5. po potrebi i strana 6 trenerske legitimacije);
 • Zdravstveno uverenje da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest meseci);
 • Fotografija kandidata u elektronskoj formi dimenzija 2.15 x 3.05 cm.

Po završetku prijema dokumentacije komisije CEFT FS Beograda i OFT FS Beograda će formirati liste kandidata (25 za UEFA „B“ nivo i dve grupe po 25 za UEFA „C“ i grupu za UEFA „C“ + goklmanska), a zatim primljene kandidate posredstvom njihovih e-mail adresa obavestiti o načinu plaćanja školarine i ostalim detaljima u vezi sa nastavom koja će se održavati u prostoru SC FS Beograda na Adi Ciganliji u terminima koji će biti naknadno utvrđeni.

VAŽNO:

Dokumentacija koja bude poslata elektronskom poštom neće se uzimati u obzir kao ni dokumenta za koja je potrebna overa notara, a istu nemaju. Prilikom predaje dokumentacije ona mora biti kompletna, sa čitko popunjenim traženim podacima jer se nekompletna neće primati (nema naknadne dopune dokumentacije).

Kandidati koji se do sada nisu učlanili u Organizaciju fudbalskih trenera moraju to učiniti sedam dana pre predaje dokumentacije (nema učlanjivanja prilkom predaje dokumentacije).

CENE KURSEVA:

UEFA B – 120.000,00 dinara (za studente čije škole ili fakulteti imaju sporazum sa CEFT FS Srbije cena je 100.000,00 dinara).

UEFA C i UEFA C+ golmanska – 60.000,00 dinara (za studente čije više škole ili fakulteti imaju sporazum sa CEFT FS Srbije kao i trenere koji imaju NACIONALNE C i D licence cena je 40.000,00 dinara).

Uplate školarine vrše se tek kada se formiraju grupe i kada to od kandidata u propisanom roku zatraži CEFT FS Beograda, pre toga se ne vrše nikakve uplate.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH