FSB :: Info

POZIV ZAINTERESOVANIM KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE EDUKACIJA ZA TRENERSKE UEFA „C“, UEFA „B“ I UEFA „B“ YoutH LICENCE/DIPLOME

15.09.2023
POZIV ZAINTERESOVANIM KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE EDUKACIJA ZA TRENERSKE UEFA „C“, UEFA „B“ I UEFA „B“ YoutH LICENCE/DIPLOME

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj tekst od prvog do poslednjeg slova kako ne bi dolazilo do nesporazuma ili nepotrebnih dodatnih pitanja.

UEFA „B“ nivo:

Svi zainteresovani treneri koji ispunjavaju uslove iz člana 12 Pravilnika o radu Centra za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije, a žele da steknu  zvanje UEFA „B“ nivoa mogu da u periodu od 18.09.2023. godine do 06.10.2023. godine (predaja dokumentacije 06.10.2023. do 11:00 časova) podnesu  potrebnu dokumentaciju neophodnu za pohađanje ove edukacije kako bi stekli status kandidata za pohađanje kursa UEFA „B“ nivoa.

Da bi se stekao status kandidata potrebno je podneti sledeću dokumentaciju koja se donosi u kancelariju OFT FS Beograda u Deligradskoj 27 (nema prijavljivanja mejlom):

 • Prijavu (formular možete preuzeti sa linka na kraju teksta i čitko ga popuniti sa svim traženim podacima);

 • Sportsku biografiju (na računaru otkucan CV);

 • Potvrdu o igračkoj karijeri – najmanje 7 godina igranja u profesionalnim ligama i to samo naša Super liga ili identične lige u Evropi i svetu uz „pasoš igrača“ na kome se prikazuje sedam godina igranja u vrhunskim ligama kao i odštampane podatke sa portala „Transfermarkt“ – ovo podnose kandidati sa igračkom karijerom;

 • Diploma završene najmanje srednje škole (priložiti fotokopiju diplome obavezno overenu kod notara);

 • Kopija validne UEFA „C“ licence (ukoliko kandidat poseduje licencu s kojom je radio kao trener najmanje šest meseci od datuma izdavanja diplome uz potvrdu o radu u klubu kao licencirani trener) – ovo podnose kandidati sa trenerskom karijerom;

 • Očitana lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih;

 • Potvrdu iz suda da se protiv Vas ne vodi istražni postupak, ili potvrda MUP-a, ili izjava overena kod notara (ne starije od šest meseci);

 • Potvrda da je kandidat član organizacije fudbalskih trenera (fotokopirane stranice 2, 3, 4. i 5. po potrebi i strana 6 trenerske legitimacije). Članarina za 2023. godinu mora biti overena. Ukoliko nije član, kadndidat se učlanjuje prilikom predaje dokumentacije;

 • Zdravstveno uverenje na obrascu 4 da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest meseci);

UEFA „B Youth“ nivo:

Da bi se stekao status kandidata potrebno je podneti sledeću dokumentaciju koja se donosi u kancelariju OFT FS Beograda u Deligradskoj 27 (nema prijavljivanja mejlom):

 • Prijavu (formular možete preuzeti sa linka na kraju teksta i čitko ga popuniti sa svim traženim podacima);

 • Sportsku biografiju (na računaru otkucan CV);

 • Diploma završene najmanje srednje škole (priložiti fotokopiju diplome obavezno overenu kod notara);

 • Kopija validne UEFA „B“ licence (ukoliko kandidat poseduje licencu s kojom je radio kao trener najmanje šest meseci od datuma izdavanja diplome uz potvrdu o radu u klubu kao licencirani trener). UEFA „B“ Licenca mora biti važeća najmanje do 31.12.2023;

 • Očitana lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih;

 • Potvrdu iz suda da se protiv Vas ne vodi istražni postupak, ili potvrda MUP-a, ili izjava overena kod notara (ne starije od šest meseci);

 • Potvrda da je kandidat član organizacije fudbalskih trenera (fotokopirane stranice 2, 3, 4. i 5. po potrebi i strana 6 trenerske legitimacije). Članarina za 2023. godinu mora biti overena. Ukoliko nije član, kandidat se učlanjuje prilikom predaje dokumentacije;

 •  Zdravstveno uverenje na obrascu 4 da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest meseci);

UEFA „C“ nivo: 

Da bi se stekao status kandidata potrebno je podneti sledeću dokumentaciju koja se donosi u kancelariju OFT FS Beograda u Deligradskoj 27 (nema prijavljivanja mejlom):

 • Prijavu (formular možete preuzeti sa linka na kraju teksta i čitko ga popuniti sa svim traženim podacima);

 • Sportsku biografiju (na računaru otkucan CV);

 • Potvrdu o igračkoj karijeri – najmanje 6 godina igranja fudbala u bilo kom takmičarskom rangu uz „pasoš igrača“ na kome se prikazuje šest godina igranja fudbala kao registrovan igrač;

 • Diploma završene najmanje srednje škole (priložiti fotokopiju diplome obavezno overenu kod notara);

 • Kopija NACIONALNE C ili D licence (ukoliko kandidat poseduje neku od ovih licenci) ili potvrdu/diplomu da je završio više škole ili fakultete koji imaju sporazum sa CEFT FS Srbije – ove licence nije obavezno imati, one samo donose popust u ceni školarine koja se u tom slučaju plaća 40.000 dinara;

 • Očitana lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih;

 • Potvrdu iz suda da se protiv Vas ne vodi istražni postupak, ili potvrda MUP-a, ili izjava overena kod notara (ne starije od šest meseci);

 • Potvrda da je kandidat član organizacije fudbalskih trenera (fotokopirane stranice 2, 3, 4. i 5. po potrebi i strana 6 trenerske legitimacije). Članarina za 2023. godinu mora biti overena.  Ukoliko nije član, kandidat se učlanjuje prilikom predaje dokumentacije;

 • Zdravstveno uverenje na obrascu 4 da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest meseci);

Po završetku prijema dokumentacije komisije CEFT FS Beograda i OFT FS Beograda će formirati liste kandidata (25 za UEFA „B“ nivo, dve grupe sa po 25 za UEFA „C“ i 25 za UEFA „B“ Youth), a zatim primljene kandidate posredstvom njihovih e-mail adresa (koje se precizno i čitko moraju navesti u prijavi za edukaciju) obavestiti o načinu plaćanja školarine (može se platiti u dve jednake rate) i ostalim detaljima u vezi sa nastavom koja će se održavati u prostoru SC FS Beograda na Adi Ciganliji u terminima koji će biti naknadno utvrđeni.

VAŽNO:

Dokumentacija koja bude poslata elektronskom poštom neće se uzimati u obzir kao ni dokumenta za koja je potrebna overa notara, a istu nemaju. Prilikom predaje dokumentacije ona mora biti kompletna, sa čitko popunjenim traženim podacima jer se nekompletna neće primati (nema naknadne dopune dokumentacije).

Kandidati koji se do sada nisu učlanili u Organizaciju fudbalskih trenera moraju to učiniti najkasnije prilikom predaje dokumentacije.

CENE KURSEVA:

UEFA „B“ – 120.000,00 dinara (za kandidate čije više škole ili fakulteti koje su ZAVRŠILI imaju sporazum sa CEFT FS Srbije cena je 100.000,00 dinara).

UEFA „C“ i UEFA „B“ Youth – 60.000,00 dinara (za kandidate čije više škole ili fakulteti koje su ZAVRŠILI imaju sporazum sa CEFT FS Srbije kao i trenere koji imaju NACIONALNE C ili D licence cena samo za UEFA „C“ je 40.000,00 dinara).

Uplate školarine vrše se tek kada se formiraju grupe i kada to od kandidata u propisanom roku zatraži CEFT FS Beograda, pre toga se NE VRŠE nikakve uplate.

KANDIDATI KOJI BUDU PRIMLJENI NA KURS EDUKACIJE ZA UEFA C LICENCU NE MOGU DOBITI POTVRDU DA POHAĐAJU EDUKACIJU, KOJOM TRAŽE DOZVOLU ZA RAD U TAKMIČENJIMA FSB. Potvrda se može dobiti tek kada kandidat odsluša sve module, a uoči završnog ispita.

FORMULAR ZA PRIJAVU ZA EDUKACIJU PREUZMITE OVDE.

koristite isključivo formular za prijavu koji ste preuzeli u ovom tekstu

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH