FSB :: Info

PRIJAVA ZA UEFA GOALKEEPER B LICENCU

15.08.2023
PRIJAVA ZA UEFA GOALKEEPER B LICENCU

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije, OFT FS Beograda i Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Beograda organizuju kurs za sticanje trenerske UEFA diplome / licence Goalkeeper B.

Početak kursa planiran je za 25.09.2023. godine. Edukacija se organizuje kroz IV dvodnevna rezidencijalna modula uz obavljanje mentorisane prakse u klubovima. Cena kursa je 60.000,00 dinara.

Uplate se vrše na račun OFT FS Beograda 205-526771-02

KANDIDATI – TRENERI  koji žele da pohađaju kurs moraju da ispune sledeće kriterijume za upis:


 Opšti uslovi:

završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje;  
zdravstveno uverenje da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom (isključivo na obrascu 4);
izjava kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu doktraju pravne posledice osude (potvrda iz suda);
da je učlanjen u odgovarajuću Organizaciju fudbalskih trenera teritorijalnog saveza;
pored navedenih opštih uslova od kandidata se može tražiti da polažu i test sposobnosti ili intervju, koji utvrđuje Centar, a odobrava Jira Panel.

Posebni uslovi:

UEFA B GK :

Validna UEFA C licenca

Svi zainteresovani kandidati treneri u OFT FSB  treba da dostave sledeću dokumentaciju:

Prijava za kurs (možete je preuzeti ovde)
Kod notara overenu kopiju diplome najmanje srednje škole
Kopija UEFA C licence trenera koju posedujete
Čitač lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih
Potvrdu kluba u kome ste radili, sa kojim timom u kojoj funkciji (minimum jednu takmičarsku sezonu)
Potvrda matičnog saveza o članstvu u Trenerskoj organizaciji
Lekarsko uverenje o sposobnosti (ne starije od 6 meseci) (isključivo na obrascu 4)

Prijavu i dokumentaciju možete dostaviti do 5. septembra 2023. godine u 14:00 časova u kancelariju OFT FS Beograda(Deligradska 27/III) svakog radnog dana od 10:00-14:00 časova.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE SE UZETI U OBZIR.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH