FSB :: Info

Važna informacija za sve klubove Zonske lige Beograd, Prve beogradske lige i Međuopštinske lige – Comet i treneri

06.03.2023
Važna informacija za sve klubove Zonske lige Beograd, Prve beogradske lige i Međuopštinske lige – Comet i treneri

Organizacija fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda obaveštava i ujedno upozorava sve klubove koji se takmiče u Zonskoj ligi BeogradPrvoj beogradskoj ligi (grupe „A“, „B“ i „C“) i Međuopštinskoj ligi (grupe „A“ i „B“) da će, što se tiče njihovih trenera seniorskih ekipa, uoči početka prolećne polusezone u sistemu Comet u rubrici Aktivna registracija trenera MORATI da imaju prikazana sledeća dokumenta kako bi treneri nesmetano mogli da obavljaju svoju ulogu na prvenstvenim i kup utakmicama u prolećnoj polusezoni takmičarske 2022/2023. godine.

U rubrici dokaz o stručnosti: odgovarajuću UEFA ili NACIONALNU diplomu/licencu

U rubrici članarina: dokaz o uplaćenoj članarini za 2023. godinu

U rubrici lekarski pregled: potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu koji je validan šest (6) meseci (da je važeći najmanje do datuma 30.06.2023.)

U rubrici ostalo: dokaz o upati odgovarajuće takse u visini od 2.000,00 dinara za Zonsku ligu Beograda i Prvu beogradsku ligu, odnosno 1.000,00 dinara za Međuopštinsku ligu kako za prvog trenera tako i za pomoćnog trenera (ako ima pomoćnog licenciranog trenera).

Napomena u vezi taksi za dozvole za rad: Ukoliko je tokom tekuće sezone 2022/2023. klub menjao prvopostavljenog trenera (koji je počeo sa radom u avgustu mesecu 2022. godine) i/ili pomoćnog trenera, obavezan je da po članu 8. Osnovnog Pravilnika o stručno-pedagoškom radu u organizacijama FS Srbije koji se primenjuje i u FS Beograda za dozvolu za rad zatraženu za novog (sledećeg) trenera plati taksu koja ima dvostruki iznos naknade.

Primer za Zonsku ligu Beograd i Prvu beogradsku ligu: Ako je prva promena seniorskog trenera plaćena dvostrukim iznosom takse u visini 4.000,00 dinara, druga promena trenera plaća se 8.000,00 dinara, treća promena trenera plaća se 16.000,00 dinara i svaka sledeće duplo u odnosu na poslednju cifru.

Primer za Međuopštinsku ligu: Ako je prva promena seniorskog trenera plaćena dvostrukim iznosom takse u visini 2.000,00 dinara, druga promena trenera plaća se 4.000,00 dinara, treća promena trenera plaća se 8.000,00 dinara i svaka sledeće duplo u odnosu na poslednju cifru.

Te priznanice o uplaćenoj taksi za dozvolu za rad moraju se postaviti u rubrici ostalo u Aktivnoj registraciji trenera u sistemu Comet. Ukoliko je klub ranije (u avgustu 2022. godine ili kod promene trenera tokom sezone) platio taksu za izdavanje dozvole za rad trenera (verifikaciju u sistemu Comet), mora taj izvod postaviti u rubrici ostalo za svakog trenera kao dokaz o izvršenoj uplati takse.

Rok da svi klubovi Zonske lige Beograd, Prve beogradske lige i Međuopštinske lige u Comet sistemu za svoje trenere imaju odgovarajuće potrebne dokumente u rubrici Aktivna registracija je četvrtak 9. mart 2023. godine do 15:00 časova.

U slučaju da za trenere seniorskih ekipa nema odgovarajućih dokumenata, takav trener biće u periodu od 10. do 11. marta 2023. godine raskinut u sistemu Comet, a time eliminisan u takmičenju. U takvim slučajevima trener će u sistemu Comet ponovo biti verifikovan tek kada se postave sva tražena dokumenta u odgovarajuće rubrike i ponovo zatraži verifikacija.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH