FSB :: Info

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE

05.06.2023
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE

Fudbalski savez Beograda na vreme upozorava klubove da će se u takmičarskoj sezoni 2023/2024 striktno poštovati Odluka o ispunjavanju stručno pedagoških uslova u vezi broja selekcija mlađih kategorija koje klub mora obrazovati, shodno rangu takmičenja u kojem nastupa.

Od sezone 2023/2024 svi klubovi uz prijavu za takmičenje moraju dostaviti potvrdu o broju i kategoriji selekcija mlađih kategorija uz napomenu da ukoliko u toku naredne sezone u bilo kom trenutku dođe do povlačenja iz takmičenja neke od prijavljenih selekcija mlađih kategorija ispod minimuma predviđenog gore navedenom Odlukom, klub će snositi posledice prema Disciplinskom pravilniku.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH