FSB :: Info

Plan i program seminara službenih lica FS Beograda

01.08.2023
Plan i program seminara službenih lica FS Beograda
RASPORED ODRŽAVANjA SEMINARA SUDIJA I DELEGATA
Predsednik OFSB – Nedić Dejan
Komisija za teoretsku proveru
SUDIJE SRPSKE LIGE BEOGRADA
07.08.2023. – od 18:00 do 19:30 – PFI (pres sala FS Beograda, Deligradska 27) *ispravka
09.08.2023. – od 07:15 do 07:20 – dolazak sudija u SC. FSB (Ada ciganlija)
09.08.2023. – od 07:20 do 07:40 – lekarski pregledi (po rasporedu)
09.08.2023. – od 07:40 do 08:00 – zagrevanje sudija
09.08.2023. – od 08:00 do 09:20 – fizička provera sudija (SDS test)
09.08.2023. – od 08:30 do 08:40 – dolazak pomoćnih sudija
09.08.2023. – od 08:40 do 09:00 – lekarski pregledi po rasporedu
09.08.2023. – od 09:00 do 09:20 – zagrevanje pomoćnih sudija
09.08.2023. – od 09:20 do 10:00 – fizička provera pomoćnih sudija (Ariet test)
09.08.2023. – od 10:00 do 11:00 – pauza
09.08.2023. – od 11:00 do 11:15 – otvaranje seminara
09.08.2023. – od 11:15 do 11:30 – izmene PFI
09.08.2023. – od 11:30 do 12:00 – test PFI sudije
09.08.2023. – od 12:05 do 12:35 – test PFI pomoćne sudije
09.08.2023. – od 12:40 do 13:40 – prekršaji
09.08.2023. – od 13:50 do 15:00 – pauza
09.08.2023. – od 15,15 do 16:00 – gost predavač
09.08.2023. – od 16:15 do 17:00 – igra lopte rukom
09.08.2023. – od 17:10 do 18:10 – video materijal
09.08.2023. – od 18:15 do 18:30 – razgovor sa komesarom
09.08.2023. – od 18:30 do 18:45 – rezultati testiranja
SUDIJE ZONSKE LIGE BEOGRADA
04.08.2023. – od 17:00 do 18:30 – PFI (pres sala FS Beograda, Deligradska 27)
06.08.2023. – od 07:45 do 07:50 – dolazak sudija u SC. FSB (Ada ciganlija)
06.08.2023. – od 07:50 do 08:10 – lekarski pregledi (po rasporedu)
06.08.2023. – od 08:10 do 08:30 – zagrevanje sudija
06.08.2023. – od 08:30 do 09:10 – fizička provera sudija
06.08.2023. – od 08:30 do 08:40 – dolazak pomoćnih sudija
06.08.2023. – od 08:40 do 09:00 – lekarski pregledi po rasporedu
06.08.2023. – od 09:00 do 09:20 – zagrevanje pomoćnih sudija
06.08.2023. – od 09:20 do 10:00 – fizička provera pomoćnih sudija
06.08.2023. – od 10:00 do 11:00 – pauza
06.08.2023. – od 11:00 do 11:15 – otvaranje seminara
06.08.2023. – od 11:15 do 11:30 – izmene PFI
06.08.2023. – od 11:30 do 12:00 – test PFI sudije
06.08.2023. – od 12:05 do 12:35 – test PFI pomoćne sudije
06.08.2023. – od 12:40 do 13:40 – prekršaji
06.08.2023. – od 13:50 do 14:30 – pauza
06.08.2023. – od 14:40 do 15:30 – psihološka priprema za utakmicu
06.08.2023. – od 15:30 do 16:00 – razgovor sa komesarom
06.08.2023. – od 16:00 do 16:15 – rezultati testiranja
SUDIJE PRVE BEOGRADSKE LIGE
17.08.2023. – od 17:00 do 18:30 – PFI (pres sala FS Beograda, Deligradska 27)
19.08.2023. – od 08:45 do 09:00 – dolazak sudija (Druga Ekonomska škola)
19.08.2023. – od 09:00 do 09:15 – otvaranje seminara
19.08.2023. – od 09:15 do 09:30 – izmene PFI
19.08.2023. – od 09:30 do 10:00 – test PFI
19.08.2023. – od 10:00 do 10:45 – priprema za utakmicu
19.08.2023. – od 11:00 do 11:40 – ofsajd
19.08.2023. – od 11:45 do 12:30 – sprečavanje obećavajućeg napada/očigledne prilike
19.08.2023. – od 12:45 do 13:15 – razgovor sa komesarom
19.08.2023. – od 13:15 do 13:30 – rezultati testiranja
20.08.2023. – od 17:30 do 17:50 – dolazak sudija u SC. FSB (Ada ciganlija)
20.08.2023. – od 17:50 do 18:10 – lekarski pregledi
20.08.2023. – od 18:10 do 18:30 – zagrevanje
20.08.2023. – od 18:30 do 19:15 – fizička provera
SUDIJE MEĐUOPŠTINSKE LIGE
17.08.2023. – od 18:30 do 20:00 – PFI (pres sala FS Beograda, Deligradska 27)
19.08.2023. – od 08:45 do 09:00 – dolazak sudija (Druga Ekonomska škola)
19.08.2023. – od 09:00 do 09:15 – otvaranje seminara
19.08.2023. – od 09:15 do 09:30 – izmene PFI
19.08.2023. – od 09:30 do 10:00 – test PFI
19.08.2023. – od 10:00 do 10:45 – priprema za utakmicu
19.08.2023. – od 11:00 do 11:40 – ofsajd
19.08.2023. – od 11:45 do 12:30 – sprečavanje obećavajućeg napada/očigledne prilike
19.08.2023. – od 12:45 do 13:15 – razgovor sa komesarom
19.08.2023. – od 13:15 do 13:30 – rezultati testiranja
20.08.2023. – od 18:30 do 18:40 – dolazak sudija u SC. FSB (Ada ciganlija)
20.08.2023. – od 18:40 do 19:00 – lekarski pregledi
20.08.2023. – od 19:00 do 19:20 – zagrevanje
20.08.2023. – od 19:20 do 20:10 – fizička provera
SUDIJE LIGE MLAĐIH KATEGORIJA
17.08.2023. – od 18:30 do 20:00 – PFI (pres sala FS Beograda, Deligradska 27)
19.08.2023. – od 08:45 do 09:00 – dolazak sudija (Druga Ekonomska škola)
19.08.2023. – od 09:00 do 09:15 – otvaranje seminara
19.08.2023. – od 09:15 do 09:30 – izmene PFI
19.08.2023. – od 09:30 do 10:00 – test PFI
19.08.2023. – od 10:00 do 10:45 – priprema za utakmicu
19.08.2023. – od 11:00 do 11:40 – ofsajd
19.08.2023. – od 11:45 do 12:30 – sprečavanje obećavajućeg napada/očigledne prilike
19.08.2023. – od 12:45 do 13:15 – razgovor sa komesarom
19.08.2023. – od 13:15 do 13:30 – rezultati testiranja
20.08.2023. – od 19:30 do 19:40 – dolazak sudija u SC. FSB (Ada ciganlija)
20.08.2023. – od 19:40 do 20:00 – lekarski pregledi
20.08.2023. – od 20:00 do 20:15 – zagrevanje
20.08.2023. – od 20:20 do 21:10 – fizička provera
SUDIJE DEVOJKE SVIH BEOGRADSKIH LIGA FIZIČKA PROVERA
20.08.2023. – od 20,30 do 20,40 – dolazak sudija
20.08.2023. – od 20,40 do 20,50 – lekarski pregledi
20.08.2023. – od 20,50 do 21,10 – zagrevanje
20.08.2023. – od 21,10 do 22,00 – fizička provera
DELEGATI SRPSKE LIGE BEOGRADA
10.08.2023. – od 14,45 do 15,00 – dolazak delegata (Druga ekonomska škola)
10.08.2023. – od 15,00 do 15,15 – otvaranje seminara
10.08.2023. – od 15,15 do 15,30 – izmene PFI
10.08.2023. – od 15:40 do 16:10 – test PFI
10.08.2023. – od 16:30 do 17:30 – igra rukom
10.08.2023. – od 17:30 do 18:30 – prekršaji
10.08.2023. – od 18:30 do 19:00 – razgovor sa komesarom
10.08.2023. – od 19:00 do 19:45 – analiza poluvremena
10.08.2023. – od 19:45 do 20:30 – razgovor sa analizatoror
10.08.2023. – od 20:45 do 21:00 – rezultati testiranja
DELEGATI ZONSKE LIGE BEOGRADA
10.08.2023. – od 14,45 do 15,00 – dolazak delegata (Druga ekonomska škola) * ispravka
10.08.2023. – od 15,00 do 15,15 – otvaranje seminara
10.08.2023. – od 15,15 do 15,30 – izmene PFI
10.08.2023. – od 15:40 do 16:10 – test PFI
10.08.2023. – od 16:30 do 17:30 – igra rukom
10.08.2023. – od 17:30 do 18:30 – prekršaji
10.08.2023. – od 18:30 do 19:00 – razgovor sa komesarom
10.08.2023. – od 19:00 do 19:45 – analiza poluvremena
10.08.2023. – od 19:45 do 20:30 – razgovor sa analizatoror
10.08.2023. – od 20:45 do 21:00 – rezultati testiranja
DELEGATI OSTALIH LIGA  FS BEOGRADA
20.08.2023. – od 08,45 do 09,00 – dolazak delegata (Druga ekonomska škola)
20.08.2023. – od 09,00 do 09,15 – otvaranje seminara
20.08.2023. – od 09,15 do 09,30 – izmene PFI
20.08.2023. – od 09:40 do 10,10 – test PFI
20.08.2023. – od 10,10 do 11,00 – video analiza
20.08.2023. – od 11,00 do 11,20 – razgovor sa komesarom
20.08.2023. – od 11,20 do 11,30 – rezultati testiranja
20.08.2023. – od 11,30 do 12,30 – analizator suđenje, pisanje izveštaja (delegati instruktori – posmatrači)
Teoretski deo ispita će se održati u Drugoj Ekonomskoj školi, ul. Gospodara Vučića 50 (osim za sudije Srpske i Zonske lige Beograda).
Sve sudije i delegati su obavezni da izvrše lekarski pregled do početka seminara. Sudije i delegati svoje lekarske preglede donose na seminar.
Sudije i delegati koji ne prilože potvrdu o lekarskom pregledu neće moći da prisustvuju seminaru sudija i delegata.
Sudije koje polažu za sticanje zvanja sudije treće kategorije (stalnost ostaće nakon testiranja na usmeni deo ispita)
Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH