FSB :: Info

Odluka komisije za žalbe Fudbalskog saveza Beograda u vezi žalbe FK ‘’PRVA ISKRA’’

21.02.2024
Odluka komisije za žalbe Fudbalskog saveza Beograda u vezi žalbe FK ‘’PRVA ISKRA’’

Komisija za žalbe Fudbalskog saveza Beograda razmatrala je žalbu Fudbalskog kluba ‘’PRVA ISKRA’’ na Odluku Disciplinskog sudije Srpske lige Beograd kojom je klub kažnjen  po prijavi Oficira za integritet FS Beograda u vezi prijateljske utakmice JEDINSTVO – PRVA ISKRA. Komisija za žalbe je odbacila žalbu FK ‘’PRVE ISKRE’’ i potvrdila Odluku Disciplinskog sudije Srpske lige Beograd kojom se klub kažnjava oduzimanjem 12 (dvanaest) bodova i novčanom kaznom u iznosu od 1.200.000 dinara.

Odluku možete u celosti pogledati ovde.

Takođe je razmatrana i žalba igrača FK ‘’PRVA ISKRA’’ Vladimira Simića, Lazara Adamovića, Zorana Topalovića i Andrije Kneževića na Odluku Disciplinskog sudije Srpske lige Beograd.

Komisija za žalbe je usvojila žalbu, ukinula Odluku Disciplinskog sudije Srpske lige Beograd zbog povrede materijalnog prava člana Disciplinskog pravilnika FSS i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH