FSB :: Info

Važna informacija za sve klubove Srpske lige – grupa „Beograd“ – Comet i treneri

24.02.2023
Važna informacija za sve klubove Srpske lige – grupa „Beograd“ – Comet i treneri

OFT FS Beograda obaveštava i ujedno upozorava sve klubove koji se takmiče u Srpskoj ligi – grupa „Beograd“ da će, što se tiče njihovih trenera seniorskih ekipa, uoči početka prolećne polusezone u sistemu Comet u rubrikama Aktivna registracija trenera i Aktivni ugovori MORATI da imaju prikazana sledeća dokumenta kako bi treneri nesmetano mogli da obavljaju svoju ulogu na prvenstvenim i kup utakmicama u prolećnoj polusezoni takmičarske 2022/2023. godine.

U rubrici dokaz o stručnosti: odgovarajuću UEFA ili NACIONALNU diplomu/licencu

U rubrici članarina: dokaz o uplaćenoj članarini za 2023. godinu

U rubrici lekarski pregled: potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu koji je validan šest (6) meseci (da je važeći najmanje do datuma 30.06.2023.)

U rubrici ostalo: dokaz o upati odgovarajuće takse u visini od 4.000,00 dinara kako za šefa stručnog štaba tako i za pomoćnog trenera.

Napomena u vezi taksi za dozvole za rad: Ukoliko je tokom tekuće sezone 2022/2023. klub menjao prvopostavljenog šefa stručnog štaba i/ili pomoćnog trenera obavezan je da po članu 8. Osnovnog Pravilnika o stručno-pedagoškom radu u organizacijama FS Srbije koji se primenjuje i u FS Beograda za dozvolu za rad zatraženu za novog (sledećeg) trenera plati taksu koja ima dvostruki iznos naknade. Primer za Srpsku ligu – grupa „Beograd“: Ako je prva promena seniorskog trenera plaćena dvostrukim iznosom takse u visini 8.000,00 dinara, druga promena trenera plaća se 16.000,00 dinara, treća promena trenera plaća se 32.000,00 dinara i svaka sledeće duplo u odnosu na poslednju cifru. Te priznanice o uplaćenoj taksi za dozvolu za rad moraju se postaviti u rubrrici ostalo u Aktivnoj registraciji trenera u sistemu Comet.

Klubovi Srpske lige – grupa „Beograd“ moraju imati ugovore sa svojim trenerima (overene kod notara i u OFT FS Beograda) koji moraju biti postavljeni u rubriku Aktivni ugovori u Comet sistemu.

Rok da svi klubovi Srpske lige – grupa „Beograd“ u Comet sistemu za svoje trenere imaju odgovarajuće potrebne dokumente u rubrikama Aktivna registracija i Aktivni ugovori je sreda 1. mart 2023. godine do 15:00 časova. U slučaju da za trenere seniorskih ekipa nema odgovarajućih dokumenata takav trener biće u periodu od 2. do 4. marta 2023. godine raskinut u sistemu Comet, a time i u takmičenju. Ponovo će u sistemu Comet u takvim slučajevima trener biti verifikovan tek kada se postave sva tražena dokumenta u odgovarajuće rubrike i ponovo zatraži verifikacija.

Tekući račun Fudbalskog saveza Beograda

205-518813-14

Tekući račun organizacije fudbalskih trenera

205-526771-02

Tekući račun organizacije fudbalskih sudija

205-518812-17

VRH